Εξελίξεις στη χειρουργική του εγκεφάλου

Η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του εγκεφάλου (όγκοι, αγγειώματα κ.λ.π.) έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο την τελευταία δεκαετία, με την ενσωμάτωση μεθόδων και τεχνικών βασισμένων στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, που δίνουν τη δυνατότητα για ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών σε κρίσιμες περιοχές του ανθρώπινου σώματος όπως ο εγκέφαλος.

Σήμερα πλέον, πέραν του νευροχειρουργικού μικροσκοπίου, που αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εγκεφαλικής επέμβασης, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τόσο τη διεγχειρητική νευροπλοήγηση όσο και το διεγχειρητικό νευροφυσιολογικό έλεγχο και χαρτογράφηση του εγκεφάλου, μέθοδοι που μας  βοηθούν καθοριστικά στις χειρουργικές μας προσπελάσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσμα της χειρουργικής μας επέμβασης.

 Με τη νευροπλοήγηση (neuronavigation) έχουμε τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τις εικόνες της προεγχειρητικής μαγνητικής τομογραφίας του ασθενούς, να προσδιορίζουμε με ακρίβεια στο χειρουργείο τη θέση της προς αφαίρεσης βλάβης και να σχεδιάζουμε χωρίς παρεκκλίσεις, τόσο την οδό προσπέλασής μας όσο και την έκταση και το βαθμό της αφαίρεσης της βλάβης-στόχου, επαναπροσδιορίζοντας διεγχειρητικά τις συντεταγμένες της σε σχέση με τη θέση μας στο χώρο.

Με το διεγχειρητικό νευροφυσιολογικό έλεγχο μας δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίζουμε τις πλέον ευαίσθητες περιοχές του εγκεφάλου πλησίον της περιοχής του χειρουργείου και να αποφεύγουμε έτσι χειρισμούς που μπορεί να ερεθίσουν ή να ενοχλήσουν το φυσιολογικό εγκέφαλο και τις λειτουργίες του.

 

Ο προεγχειρητικός αγγειογραφικός έλεγχος και η δυνατότητα προεγχειρητικού εμβολισμού, εάν και όποτε αυτό απαιτείται, αποτελεί μια επιπλέον εξαιρετικά σημαντική βοήθεια στη χειρουργική του εγκεφάλου. Έχοντας τη δυνατότητα να μελετήσουμε ενδελεχώς την αγγειακή κατάσταση του εγκεφάλου μέσω μιας εκλεκτικής ψηφιακής αγγειογραφίας, μας δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουμε καλύτερα τη χειρουργική μας επέμβαση,ενώ ταυτόχρονα, μέσω του εμβολισμού, να στερήσουμε σημαντικό τμήμα της αιμάτωσης ενός όγκου, επιτυγχάνοντας την ταχύτερη και πλέον αναίμακτη και ανεπίπλεκτη αφαίρεσή του.

 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό λοιπόν, ότι με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη χειρουργική μας πρακτική, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε το στόχο της χειρουργική μας με λιγότερο επεμβατικούς τρόπους, μεγενθύνοντας τα αποτελέσματά της και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της. Οι ασθενείς εισάγονται μια μέρα πρό του χειρουργείου και κινητοποιούνται άμεσα την επομένη αυτού, με παραμονή τους στο νοσοκομείο συνολικά 3-4 ημέρες, ενώ μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία και τις καθημερινές τους δραστηριότητες σε 10-15 ημέρες.

Videos

Ρωτήστε το γιατρό...

Είπαν για μας...

Ευχαριστήρια μηνύματα, σχόλια ασθενών και όχι μόνο...

 

Απόσπασμα εκμπομπής στον Ρ/Σ ΣΚΑΪ