Εύφημη μνεία

Εύφημη μνεία Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Αντγος Χρίστος Μανωλάς